C5 C6 Giảng Võ

C5-C6-giangvo
Vietnam

C5 C6
Giảng Võ

Tên dự án: CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ C5-C6 GIẢNG VÕ
Địa điểm: Phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA