New Space Định Công

Newspace-DinhCong
Vietnam

New Space
Định Công

Tên dự án: NEW SPACE ĐỊNH CÔNG
Địa điểm: Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA