New space Mỹ Đình

newspace-mydinh
Vietnam

New Space
Mỹ Đình

Tên dự án: NEW SPACE MỸ ĐÌNH
Địa điểm: KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA