C7 Giảng Võ

C7-giangvo
Vietnam

C7
Giảng Võ

Tên dự án: CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ C7 GIẢNG VÕ
Địa điểm: Đường Trần Huy Liệu, Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA