Hanoi Group

Hợp tác cùng Hanoi Group kiến tạo nên giá trị bền vững cho tương lai

“Những giá trị đầu tư cốt lõi là chìa khóa để Hanoi Group tiến tới thành công!“

Hanoi Group luôn chú trọng đầu tư chất xám và chiều sâu trong các lĩnh vực như đô thị, y tế, giáo dục, xây dựng đội ngũ phát triển và đặc biệt hướng đến sự kế thừa.

Xem thêm
Bất động sản

Bất động sản

Phát triển/ Quản lý/ Khai thác
Y tế

Y tế

Các lĩnh vực liên quan đến Y tế
Xây dựng

Xây dựng

Xây dựng/ Vật liệu/ Thiết bị
Giáo dục

Giáo dục

Các lĩnh vực liên quan đến Giáo dục
Tư vấn

Tư vấn

Tư vấn/ Thiết kế dự án
Tài chính

Tài chính

Đầu tư chung/ Tài chính
Members

Công ty thành viên

Affiliated company

Công ty liên kết

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA