Mặt bằng khu công nghiệp

Vietnam

Mặt bằng
khu công nghiệp

MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP

Kể từ khi nhà nước đưa ra các chính sách kích cầu thì nhu cầu thuê và cho thuê mặt bằng rất được phát triển. Đi cùng với xu thế này, chúng tôi mong muốn đưa đến cho khách hàng dịch vụ cho thuê mặt bằng khu công nghiệp có vị trí giao thông thuận lợi, mặt bằng tối ưu sản xuất, đảm bảo an toàn nhất.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA