Kho giữ đông lạnh & Các loại kho thông thường

  • Home
  • Portfolio
  • Kho giữ đông lạnh & Các loại kho thông thường
Vietnam

Kho
đông lạnh

KHO GIỮ ĐÔNG LẠNH & CÁC LOẠI KHO THÔNG THƯỜNG

Việc lưu kho, bảo quản các loại hàng hóa thông thường vốn luôn cấp thiết để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này,chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho thuê kho lạnh, các loại kho thông thường với đầy đủ phương tiện chuyên dụng cùng các hoạt động xuất nhập hàng hóa, bảo quản, kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, bảo đảm và chính xác nhất.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA