Chỗ đậu xe cố định và di động

Vietnam

Chỗ đậu xe
cố định, di động

KHU VỰC ĐẬU XE CỐ ĐỊNH VÀ DI ĐỘNG

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ tại các đô thị lớn. Sự gia tăng nhanh chóng về dân số tại các thành phố lớn đang khiến các cơ sở hạ tầng bị quá tải, trong đó có khu vực đỗ xe. Để giải quyết vấn đề thiếu chỗ để xe, chúng tôi đã áp dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng các bãi đỗ xe thông minh và tự động nhằm giải quyết nhu cầu đỗ để xe của khách hàng.

Chúng tôi với sự tận tâm phục vụ và sự chắc chắn, chất lượng của các điểm gửi xe, gửi xe di động trong thời gian tới sẽ làm hài lòng khách hàng về chất lượng và dịch vụ.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA