Tòa nhà 31 Láng Hạ

Toanhahonhop-31langha
Vietnam

Tòa nhà 31
Láng Hạ

Tên dự án: TÒA NHÀ HỖN HỢP 31 LÁNG HẠ
Địa điểm: 31 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

  • CLIENT: Deofi Company.
  • SCALE: 2540 KM2
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA